Jaaroverzichten

Stichting Kledingbank Hardinxveld  
Financieel jaaroverzicht 2021  
Balans 31 - 12 - 2021    
Activa   Passiva
Liquide middelen : € 11.082,70   Eigen vermogen € 7.977,70
      Reservering Huur + Gas & Licht €   3.105,00
       
Totaal : € 11.082,70     € 11.082,70
         
Baten/inkomsten :   Realisatie 2021    
Inkomsten kleding    €      11.952,92    
Donaties    €          750,00    
     €      12.702,92    
         
Vaste lasten :        
Huur pand peulenstraat  €      11.400,00    
Gas & licht    €        1.020,00    
Periode kosten bank  €          161,40    
KPN    €          548,84    
BSR    €          170,01    
Website    €          134,95    
SVHW    €          402,00    
Boodschappen    €            89,34    
Kantoor    €              8,53    
Magazijn    €            21,64    
Vergaderingen    €                 -      
Diverse    €          119,13    
Kosten pin    €          133,77    
         
Onvoorziene lasten :      
Naheffing Huur    €                 -      
Naheffing Gas & Licht  €                 -      
Naheffing BSR    €                 -      
Huurvoorziening bij sluiting zaak  €        3.105,00    
     €      17.314,61    
         
Netto resultaat :    €       -4.611,69    
Stichting Kledingbank Hardinxveld  
Financieel jaaroverzicht 2020    
Balans 31 - 12 - 2020    
Activa   Passiva
Liquide middelen : € 12.579,70   Eigen vermogen € 9.474,70
      Reservering Huur + Gas & Licht € 3.105,00
       
Totaal : € 12.579,70     € 12.579,70
         
Baten/inkomsten :   Realisatie 2020    
Inkomsten kleding   € 10.201,50    
Donaties   € 6.553,40    
    € 16.754,90    
         
Vaste lasten :        
Huur pand peulenstraat € 10.450,00    
Gas & licht   € 1.020,00    
Periode kosten bank   € 155,40    
KPN   € 548,87    
BSR   € 164,94    
Website   € 134,95    
SVHW   € 363,00    
Boodschappen   € 163,39    
Kantoor   € 77,31    
Magazijn   € 0,00    
Vergaderingen   € 0,00    
Diverse   € 1.870,17    
Kosten pin   € 117,96    
         
Onvoorziene lasten :      
Naheffing Huur   € 0,00    
Naheffing Gas & Licht € 0,00    
Naheffing BSR   € 0,00    
Huurvoorziening bij sluiting zaak € 3.105,00    
Totaal:   € 18.170,99    
         
Netto resultaat :   -€ 1.416,09    
Stichting Kledingbank Hardinxveld  
Financieel jaaroverzicht 2019    
Balans 31 - 12 - 2019      
Activa   Passiva
Liquide middelen : € 10.890,61   Eigen vermogen € 7.785,61
      Reservering Huur + Gas & Licht € 3.105,00
       
Totaal : € 10.890,61     € 10.890,61
         
Baten/inkomsten :   Realisatie 2019    
Inkomsten kleding   € 14.539,48    
Donaties   € 1.665,85    
Totaal :   € 16.205,33    
         
Vaste lasten :        
Huur pand Peulenstraat   € 11.400,00    
Gas & licht   € 1.008,82    
Periode kosten bank   € 160,05    
KPN   € 541,79    
BSR   € 162,00    
Website   € 134,95    
SVHW   € 359,00    
Boodschappen   € 103,57    
Kantoor   € 68,92    
Magazijn   € 32,31    
Vergaderingen   € 0,00    
Diverse   € 657,76    
Kosten pin   € 137,49    
         
Onvoorziene lasten :        
Naheffing Huur   € 0,00    
Naheffing Gas & Licht   € 0,00    
Naheffing BSR   € 0,00    
Huurvoorziening bij sluiting zaak € 3.105,00    
Totaal :   € 17.871,66    
         
Netto resultaat :   € -1.666,33    
         
Stichting Kledingbank Hardinxveld  
Financieel jaaroverzicht 2018    
Balans 31 - 12 - 2018      
Activa     Passiva  
         
Liquide middelen :  € 9.392,82   Eigen vermogen  € 6.437,82
      Reservering Huur + Gas & Licht  
       € 2.955,00
Totaal :  € 9.392,82      € 9.392,82
         
Baten/inkomsten :        
Inkomsten kleding    €  14.194,45    
     €  14.194,45    
Lasten :        
Huur pand Peulenstraat    €  10.800,00    
Gas & licht    €    1.020,00    
Periode kosten bank    €       168,30    
KPN    €       524,09    
BSR    €       161,22    
Website    €       119,95    
SVHW    €       360,00    
Boodschappen    €       149,93    
Kantoor    €       210,43    
Magazijn    €       129,79    
Vergaderingen    €       144,00    
Diverse    €       286,53    
Naheffing Huur    €       900,00    
Naheffing Gas & Licht    €       301,72    
Naheffing BSR    €       325,80    
Huurvoorziening bij sluiting zaak    €    2.955,00    
     €  18.556,76    
         
Netto resultaat :   € -4.362,31    
         
Stichting Kledingbank Hardinxveld  
Financieel jaaroverzicht 2017    
Balans 31 - 12 - 2017      
Activa/kas     Passiva/Bank
         
Liquide middelen € 9.825,66   Eigen verm.  € 6.870,66
      Huurvoorziening € 2.955,00
         
Totaal € 9.825,66     € 9.825,66
         
Baten/inkomen        
Inkomsten kleding € 16.187,75      
Giften Donaties 11.955,25      
Opbrengst textiel 609,00      
  € 28.752,00      
Lasten.        
Huur pand Peulenstraat € 10.800,00      
Elektra/water € 1.000,00      
Kantoorartikelen € 425,14      
Winkelinrichting € 1.371,71      
KPN € 379,09      
OZB € 748,00      
Boodschappen en dergelijke € 2.938,05      
Personeelsuitje/vergadering € 178,50      
Periode kosten bank € 154,80      
vvv bonnen € 850,00      
Flexivers kratten € 386,00      
Maxx € 900,00      
inkoop kleding en schoenen € 5.744,46      
Huurvoorziening € 2.955,00      
TOTAAL € 28.830,75      
         
Netto resultaat € -78,75      
         
Stichting Kledingbank Hardinxveld  
Financieel jaaroverzicht 2016  
Balans 31-12-2016    
Activa/kas     Passiva/Bank
Liquide middelen  € 5.320,90   Eigen verm. € 1.685,90
        Schuld € 680,00
        Reservering huur € 2.955,00
Totaal   € 5.320,90     € 5.320,90
           
Baten/inkomen        
Inkomsten kleding   € 14.385,76    
Giften Donaties 7.883,00    
Opbrengst textiel   275,00    
      € 22.543,76    
           
Lasten.          
Huur pand Peulenstraat € 10.800,00    
Elektra/water   € 860,00    
Kantoorartikelen   € 466,11    
Winkelinrichting   € 1.554,83    
Lening borg Peulenstraat € 680,00    
OZB     € 236,00    
Boodschappen   € 373,09    
Personeelsuitje   € 291,00    
Website     € 119,95    
A. Huisman   € 235,00    
T. de Ruiter   € 130,00    
BDU Media   € 110,11    
naheffing gas/licht   € 367,44    
Naheffing water Oase € 23,60    
Periode kosten bank € 123,73    
Kraamhuur   € 152,00    
Reservering huur   € 2.955,00    
TOTAAL     € 19.477,86    
           
Netto resultaat   € 3.065,90    
           
Stichting Kledingbank Hardinxveld  
Financieel jaaroverzicht 2015    
Balans 31-12-2015      
Activa/kas       Passiva/Bank
Liquide middelen € 835,86     Eigen verm. € 155,86
          Schuld € 680,00
Totaal   € 835,86       € 835,86
             
Baten/inkomen          
Inkomsten kleding   € 9.552,80      
Subsidie Gemeente € 500,00      
Donateurs   € 50,00      
Giften     2.202,84      
Bank kosten   € 72,25      
      € 12.377,89      
             
Lasten.            
Huur pand Peulenstraat € 10.800,00      
Elektra/water   € 780,00      
Kantoorartikelen   € 427,65      
Winkelinrichting   € 35,00      
Lening borg Peulenstraat € 680,00      
Lening       € 500,00      
Boodschappen   € 207,02      
Personeelsuitje   € 336,00      
Website     € 99,95      
TOTAAL     € 13.865,62      
             
Netto resultaat   € -1.487,73      
             
Stichting kledingbank Hardinxveld
Financieel jaaroverzicht 2014  
Balans 31-12-2014    
Activa     Passiva
Liquide middelen € 481,66   Eigen-  
        Vermogen € 481,66
Totaal   € 481,66     € 481,66
           
Baten :          
Inkomsten dmv verkoop kleding   € 7.030,00  
Subsidie gemeente     € 500,00  
Donateurs       € 257,00  
Giften       € 750,00  
Textiel opbrengst     € 323,00  
TOTAAL       € 8.860,00  
           
Lasten :          
Huur pand Buitendams/Peulenstraat € 6.500,00  
Elektra/water     € 138,00  
Kantoorartikelen laptop e.d.   € 178,00  
Winkelinrichting     € 229,00  
Kerst       € 95,00  
Notariskosten     € 45,00  
Lening borg peulenstraat   € 950,00  
Boodschappen koffie,thee e.d.   € 244,00  
TOTAAL       € 8.379,00  
           
Netto resultaat     € 481,00  
           

Nieuwe reacties

26.10 | 06:57

Staat bij ons adres .Gr Anja

26.10 | 06:52

Waar kan ik jullie openingstijden vinden?

25.10 | 13:28

Goededag,geen probleem is van harte welkom

25.10 | 13:03

Heeft het zin om nu zomerkleding te brengen, of kan ik daar beter mee wachten tot de lente?